Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.