Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva podnikateľov – živnostníkov do peňažného denníka, resp. uplatňovanie daňových príjmov  a výdavkov pomocou daňovej evidencie. Možnosť výpočtu dane z príjmov fyzických osôb metódou percentov z príjmov.