DPH

Mesačné, resp. kvartálne spracovanie daňových priznaní k Dani z pridanej hodnoty, výpočet povinnosti platenia DPH, spracovanie a odosielanie Kontrolných výkazov DPH, Súhrnných výkazov DPH.