Služby

Vedenie miezd a účtovníctva podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike.  Ponúkam kvalitu spracovania účtovných dokladov. Mám 20 ročnú prax v oblasti komplexného spracovania účtovníctva, miezd a daní. Pri spracovaní účtovníctva sú dodržiavané ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov. Celý rozsah účtovníctva je poistený.  Vlastním vlastné technické a softvérové vybavenie. Samozrejmosťou je účtovné a daňové poradenstvo a návrhy na optimalizovanie ekonomických procesov. Aktívne sledujem legislatívne zmeny, ktoré následne aplikujem v praxi a oboznamujem klientov s povinnosťami, ktoré z uvedených zmien vyplývajú.

Garantujem: rýchlosť, spoľahlivosť, diskrétnosť a profesionalitu.