Cenník

Cenu stanovujem:
  • cena na základe skutočne zaúčtovaných účtovných položiek v rámci účtovníctva
  • paušál na základe predpokladaných účtovných položiek
Cena za vedenie mzdovej agendy a spracovanie miezd sa vypočíta podľa počtu zamestnancov.
Cena za vedenie jednoduchého účtovníctva sa stanovuje paušálom, podľa počtu dokladov a rozsahu spracovania.